18.05.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Hyvä hallinto!


Suomalaisten suhtautuminen julkiseen hallintoon on muuttunut entistä vaativammaksi ja arvostavammaksi, ilmenee Kantar TNS:n Akavan Erityisaloille tekemästä tutkimuksesta.

Valtaenemmistö ajattelee, että Suomi ei menesty ilman hyvää julkista hallintoa. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on 85 prosenttia kansalaisista. Tämä mielipide on selvästi varmentunut kahden vuoden takaisesta. Nyt 49 % on täysin tätä mieltä, kun kaksi vuotta sitten osuus oli 37 %.

Suomalaiset vaativat yhä tiukemmin myös, että hallinnon tulee olla lainmukaista, riippumatonta ja riittävästi resursoitua. Myös vaikutusten arviointia pidetään selvästi aikaisempaa tärkeämpänä.

Mielipiteitä julkisen hallinnon merkityksestä– Näkyykö näissä tuloksissa sekava yhteiskunnallinen tilanne maailmalla? Suomalaiset tuntuvat arvostavan entistä enemmän omaa hallintoaan. Emme ole valmiita tinkimään piiruakaan hallinnon lainmukaisuudesta tai riippumattomuudesta, arvioi toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.

– Tulokset voi tulkita vastalauseeksi yhteiskunnallisten instituutioiden rapauttamiselle ja esimerkiksi korruptiolle, joista saadaan nyt merkkejä mm. monista Euroopan maissa.

– Ilahduttavaa hallinnossa työskentelevien jäsentemme kannalta on se, että suomalaiset ymmärtävät resursoinnin ja asiantuntemuksen tärkeyden. Ilman riittäviä resursseja tai osaamista hyvä hallinto ei toteudu. Tämä on erittäin ajankohtainen kysymys nyt, kun meillä valmistellaan historiallisen suurta sote- ja maakuntauudistusta, Luomanmäki sanoo.

– Ehkäpä tuloksissa näkyy myös kotoinen tilanteemme ja Sipilän hallituksen kiireen ja hätäisen valmistelun leimaama alkutaival. Mm. vaikutusten arviointia, eri näkökulmien huomioimista ja avoimuutta arvostavien osuus on hypähtänyt selvästi kahden vuoden takaisista tuloksista.

Valtaosa, 86 % suomalaisista katsoo myös, että hyvä julkinen hallinto on kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun edellytys. Myös näin ajattelevien määrä on lisääntynyt kahdessa vuodessa, joskin vähemmän.

Kysymys julkisen hallinnon supistamisesta jakaa vastaajajoukon kahteen. 46 % ei haluasi supistaa ja 39 % asettuu päinvastaiselle kannalle. 15 % ei osaa sanoa, mitä ajattelisi asiasta.

Lainmukaisuus pitää ykkössijaa

Hyvän hallinnon tunnusmerkeistä kärjessä ovat edelleen lainmukaisuus, asiantuntemus ja avoimuus. Näitä pitää erittäin merkittävinä tai merkittävinä 94 % kansalaisista. Hyvän hallinnon tunnusmerkkien merkitys on kautta linjan vahvistunut kahden vuoden aikana. Esimerkiksi lainmukaisuutta piti nyt erittäin merkittävänä 76 %, kun kaksi vuotta sitten osuus oli 65 %.

Myös hallinnon riippumattomuutta, riittävää resursointia ja vaikutusten arviointia voimakkaasti kannattavien osuus oli hypähtänyt verrattuna kahden vuoden takaiseen.

Osa hyvän hallinnon tunnusmerkeistä koetaan yhtä tärkeiksi puoluekannasta riippumatta. Tällaisia ovat lainmukaisuus, asiantuntemus ja riippumattomuus. Asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus ovat puolestaan tekijöitä, joiden merkittävyys koetaan jonkin verran eri tavoin eri puolueita kannattavien joukossa.

Tämän vuoden tutkimuksessa hyvän hallinnon tunnusmerkistöön lisättiin asiakaslähtöisyys, jota pitää sitäkin erittäin tai melko merkittävänä 92 % suomalaisista.

Kaavio 1 Kaavio 2

****

Miten tutkimus tehtiin?

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (entinen TNS Gallup). Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1 066 henkilöä 20. – 25.1.2017. Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla.

Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa maamme 15–74-vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kansalaisten näkemyksiä hallinnosta on tutkittu vastaavalla menetelmällä edellisen kerran syksyllä 2015.

Tutkimus toteutettiin Akavan Erityisalojen toimeksiannosta.

TEKSTI Anna Joutsenniemi

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
2/2017
2/2017
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
2/2017
2/2017
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Kaupan alalla työnseisauksia
Kaupan alalla työnseisauksia
2/2017
2/2017
Kaupan alalla työnseisauksia
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Robotista apuri
Robotista apuri
Robotista apuri
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
2/2017
2/2017
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
2/2017
2/2017
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
2/2017
2/2017
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
2/2017
2/2017
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Turku sai humanistispeksin
Turku sai humanistispeksin
2/2017
2/2017
Turku sai humanistispeksin
Jäsenkortti matkalle mukaan
Jäsenkortti matkalle mukaan
2/2017
2/2017
Jäsenkortti matkalle mukaan
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
2/2017
2/2017
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Lomamaisemani
Lomamaisemani
2/2017
2/2017
Lomamaisemani

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi