18.05.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2017

Lakkovahdit

Työnseisaukset koskivat toukokuun alussa viittä kaupan alan yhtiötä. Lakkovahteja toimi vuoroissa parisen sataa. Kuvassa Akavan Erityisalojen Saara Aikio (vas.), Kirsi Sirén ja Helena Lamponen.

Kaupan alalla työnseisauksiin


Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden painostustoimet oman työehtosopimuksen puolesta käynnistyivät toukokuun alussa.

Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden tilanne on kärjistynyt painostustoimiin vuosien neuvotteluyritysten jälkeen. Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN vaatii jäsenilleen omaa työehtosopimusta. Työnantajan mielestä sopimusta ei tarvita.

YTN kiteyttää sopimuksen tarpeen kolmeen asiaan:

  1. Ääni – taataan edellytykset paikalliselle sopimiselle ja asiantuntijoiden äänen kuuluminen yrityksen toiminnan kehittämisessä
  2. Aika – joustavat työajat, etätyömahdollisuudet ja työaikapankeista sopiminen
  3. Raha – yhtälaiset oikeudet mm. lomarahaan, vanhempainvapaiden palkallisuuteen ja palkankorotuksiin

Tämän vuoden helmikuussa YTN esitti neuvottelujen aloittamista uudenlaisesta mallista, jolla on mahdollista lisätä paikallista sopimista. Maaliskuussa työnantaja – jälleen kerran – kieltäytyi neuvottelemasta. Sopimusneuvottelujen sijaan YTN:lle tarjottiin osallisuutta kaupan alan tulevaisuushankkeessa. Toukokuussa painostustoimet alkoivat työnseisauksilla, ylityökiellolla ja vapaa-ajalla tapahtuvan työmatkustuksen kiellolla.

– Aiemmin työmarkkinahistoriassa neuvottelujen käynnistämistä ei ole tarvinnut painostustoimin edistää ja meillä on edelleen valmius aloittaa neuvottelut koska tahansa, kommentoi YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi tuoreeltaan ensimmäisten työnseisausten jälkeen.

Painostustoimissa on mukana YTN:n jäsenenä myös Akavan Erityisalat. Meillä on noin 1 000 jäsentä kaupan alalla. Kaupan alan jäseniä tiedotetaan tilanteesta suoraan. Tilannetta kannattaa seurata myös osoitteissa www.ytn.fi/kaupanala ja www.kaupansopimus.fi.

*****

Q&A

Lakkovahdit

 


 

Vastaajana YTN:n kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula

Miksi YTN on ryhtynyt painostustoimiin?

Painostustoimiin on päädytty, koska kaikki muut keinot on jo moneen kertaan käytetty. Lakko johtuu aina jostain todella pitkäkestoisesta ja vakavasta asiasta. Emme uhkaile tai mellakoi, haemme ainoastaan pääsyä neuvottelupöytään, jotta pääsemme keskustelemaan ja sopimaan epäkohdista. Alalla toimivista ylemmistä toimihenkilöistä 90 % haluaa työehtosopimuksen. Julkisuudessa ala paistattelee mielellään vastuullisena toimijana, mutta vastuullisuus jostain syystä ei ulotu omaan henkilöstöön.

Eivätkö kaupan alan akavalaisten palkat kuitenkin ole aika hyvät?

Kaupan alan akavalaisten palkat laahaavat jäljessä. YTN:n vuotuisen tutkimuksen, YTN-Datan mukaan kaupan alan asiantuntijoiden mediaanipalkka on noussut vuodesta 2012 vuoteen 2016 yhteensä 1,7 %. Kun ryhmään lisätään myös keskijohto, mediaanipalkka on noussut vuonna 2014–2015 vain 0,2 %.

Vertailtaessa ylempien toimihenkilöiden palkkakehitystä eri toimialojen kesken, kauppa jää jalkoihin. Vuosien 2007 ja 2015 välillä ICT- ja finanssialalla ansiot ovat kehittyneet 22,5 %, kaupassa puolestaan 16,2 %. Kahdella ensin mainitulla alalla ylemmillä toimihenkilöillä on työehtosopimus.

Osa kaupan alan yrityksistä on maksanut ylemmille toimihenkilöille lakia paremmat edut, kuten lomarahan, äitiys- ja isyysloman palkat sekä palkankorotukset. Silti noin puolet ylemmistä toimihenkilöistä on jäänyt jo vuosia yleiskorotusten ulkopuolelle. Viime vuosina yleiskorotus on ollut lähes ainoa syy ansiokehitykselle. Ilman sopimusta nämä kaikki voidaan ottaa pois koska tahansa ylemmiltä toimihenkilöiltä.

Eikö ylitöiden korvaamista voi ratkaista työaikalaissa?

Kaupan alalla vain pieni osa yrityksistä noudattaa työaikalakia. Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt tekevät lähes 200 tuntia ylitöitä vuodessa. Luku on kärkipäätä YTN:n kaikista sopimusaloista. Yli 60 % kokee jatkuvasti työmääränsä liian suureksi, kaupan alan ylemmät ovat tässäkin palkintosijalla verrattuna muihin toimialoihin. Osassa yrityksiä ei edes ole käytössä lain edellyttämää työajanseurantaa.

Työaikalakia noudatetaan kaupan alalla ylempiin toimihenkilöihin ainoastaan 10,6 prosentin osalta. Tämä luku jo yksin todistaa sen, että yrityksiin tarvitaan luottamusmiehiä valvomaan lain toteutumista.

Asiantuntija- ja esimiestyötä tehdään alati vähenevällä joukolla ja samaan aikaan työkuorma on kasvanut. YTN:llä on suuri huoli ylempien toimihenkilöiden jaksamisesta tulospaineiden alla. Puhumattakaan siitä, että korvauksettomat ylityöt näkyvät ansiotasossa negatiivisesti – ja pitkällä juoksulla myös eläkekertymässä.

Tarjoamamme malli mahdollistaisi paikallisen sopimisen yrityksissä esimerkiksi työaikapankeista, saldokertymistä sekä korvaustasosta. Samalla tähän saakka ilmaiseksi tehty työ tulisi näkyväksi.

Kaupan alan ylemmillä on jo lakiin perustuva oikeus valita oma edustaja, luottamusvaltuutettu. Eikö tämä riitä?

Luottamusvaltuutetuilla on huomattavasti rajatummat mahdollisuudet osallistua työehtojen kehittämiseen kuin sopimukseen perustuvalla luottamusmiehellä. Lakiin perustuva luottamusvaltuutettu edustaa varsin tulkinnanvaraisesti henkilöstö ryhmäänsä.

Luottamusvaltuutetun tiedonsaantioikeudet, ajankäyttö ja osallistuminen erilaisten työryhmien toimintaan ovat pahimmillaan minimaaliset – kun niistä ei ole yhteisesti sovittu. Myös paikallinen sopiminen luottamusvaltuutettuihin perustuen on lähes mahdotonta.

Työnantaja väittää, että se on valmis neuvotteluun. Miksei Kaupan liiton tarjoama kehittämisohjelma riitä YTN:lle?

Kaupan liiton tarjoama kehittämisohjelma on lähinnä silmänlumetta. Pelkkä kahvinjuonti työnantajaliiton kokoushuoneessa ei paranna ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehtoja. Siitä on kaupan alallakin kokemusta usean vuosikymmenen ajalta.

Kaupan liitto on vuosien mittaan ehtinyt kieltäytyä ehdottamistamme neuvotteluista työaikapankki- ja luottamusmiessopimuksista sekä kaikista viime vuosien työmarkkinaratkaisujen soveltamisesta alan ylempiin toimihenkilöihin (mm. raamisopimus, tyka, kiky). Ja nyt siis viimeisimmäksi työnantaja kieltäytyy paikallisen sopimisen lisäämisestä alalla.

Sopimus ratkaisisi monta asiaa yhdellä kertaa. Tutkimuksemme mukaan ylemmät toimihenkilöt kokevat vuoropuhelun olevan henkilöstön ja johdon välillä heikkoa.Ja tätä on mahdollista parantaa paikallisen sopimisen avulla.

KOONNUT Anna Joutsenniemi
KUVAT Kimmo Brandt

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
2/2017
2/2017
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
2/2017
2/2017
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Robotista apuri
Robotista apuri
Robotista apuri
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
2/2017
2/2017
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
2/2017
2/2017
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
2/2017
2/2017
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
2/2017
2/2017
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Turku sai humanistispeksin
Turku sai humanistispeksin
2/2017
2/2017
Turku sai humanistispeksin
Jäsenkortti matkalle mukaan
Jäsenkortti matkalle mukaan
2/2017
2/2017
Jäsenkortti matkalle mukaan
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
2/2017
2/2017
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Lomamaisemani
Lomamaisemani
2/2017
2/2017
Lomamaisemani

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi