18.05.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Kiasma

Luovan talouden
avaukset tervetulleita


Maan hallitus teki puolivälitarkastelussaan hyviä avauksia. Erityisesti luovan talouden eteneminen ansaitsee kiitoksen. Koulutuksen lisärahat olivat pettymys.

Akavan Eritysalat pitää rohkaisevana, että maan hallituksen teki puoliväliriihessä luovaa taloutta koskevia uusia avauksia. Hallitus hyödynsi huhtikuussa raporttinsa antaneen Anne Brunilan ”Luova talous ja aineettomat arvot” -työryhmän suosituksia muun muassa ottamalla luovat alat osaksi yrittäjyys- ja työllisyyspaketteja ja niihin kuuluvia tukimuotoja.

– Tämä oli hyvä liike hallitukselta. Samalla kun kehumme, toivomme, että hallitus muistaa myös Brunilan raportin viisaat huomiot kulttuurin perustuotannon ja taidelaitosten rahoituksesta, jotta sitä enää leikata vaan vahvistetaan, huomauttaa edunvalvonnan päällikkö Helena Lamponen Akavan Erityisaloista.

Taide- ja kulttuurilaitoksilla on tärkeä merkitys luovien alojen arvoketjussa. Kulttuurin perustuotanto siihen tehtyine investointeineen tulee nähdä nykyistä selvemmin Suomen luovan talouden keskeisenä vahvuus- ja kilpailutekijänä, kuten Brunilan raportissa todetaan.

– Kulttuurilaitokset, muun muassa museot ovat yhä keskeisemmässä yhteiskunnallisessa roolissa, jossa ne eivät voi toimia menestyksellisesti ilman riittävää rahoitusta. Poukkoilevan leikkauspolitiikan sijaan valtion rahoitusta tulee vihdoin ohjata kulttuurilaitoksille niin, että niiden palvelujen laatua ja vaikuttavuutta voidaan kehittää kasvavien odotusten mukaisesti.

Kulttuuri tärkeä osa matkailuhankkeita

Akavan Erityisalat pitää hyvänä hallituksen tavoitetta vauhdittaa matkailualan kasvua ja työllisyyttä. Liitto muistuttaa, että hallituksen mainitseman luontomatkailun lisäksi kulttuurimatkailun edellytyksiä on vahvistettava osana Matkailu 4.0 -hanketta.

– Matkailu 4.0 -hankkeessa tulee hyödyntää parhaillaan lausunnolla olevaa Museopoliittista ohjelmaa, muistuttaa puheenjohtaja Susanna Sääskilahti Museoalan ammattiliitosta. Ohjelma on Akavan Erityisaloissa ja jäsenyhdistyksissä parhaillaan lausunnolla.

Liitto muistuttaa, että kulttuuripalvelut tulee matkailun näkökulmasta nähdä laajasti kattaen mm. tapahtumat ja kulttuurilaitosten kuten museoiden palvelut. Matkailuyritysten mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluja tulee lisätä hyödyntämällä kulttuuri- ja matkailualojen moniammatillista yhteistyötä ja korkeakoulutettua asiantuntijuutta.

– Matkailu- ja kulttuurialoilla on paljon jäseniämme. Satsaukset näihin toimialoihin koskettavat suoraan esimerkiksi Specian, Kumulan, TAKUn, Viestin, KAJ:n ja SUREn jäsenkuntaa, Helena Lamponen muistuttaa.

Perhevapaa

Perhevapaat eivät edenneet, EU:lta direktiivi?

Hallituksen puoliväliriihi ei puuttunut perhevapaisiin, mikä oli pettymys monelle malliaan tarjonneelle. Muun muassa Akava esitteli uuden perhevapaamallinsa huhtikuussa.

Perhevapaisiin puuttuu nyt myös EU:n komission aivan tuore sosiaalipaketti, jonka yhteydessä komissio ehdottaa perhevapaista uutta direktiiviä.

Akavan Erityisalat kysyi jäseniltä perhevapaista ja vastauksia tuli huikeat 1 400. Palaamme kyselyn tuloksiin ja  Perhevapaakeskusteluun syksyn ensimmäisessä Yhteenveto-lehdessä.

– Maissa, joissa perhevapaat on parhaiten järjestetty, naiset ovat töissä ja syntyvyys on suurinta.

Marianne Thyssen, EU:n työllisyydestä ja
sosiaaliasioista vastaava komissaari

 

Yhdistelmävakuutus eteni, samoin työttömän opiskeluoikeus

Akavan Erityisalat kannattaa lämpimästi hallituksen itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa parantavia toimia.

– On hyvä asia, että yhdistelmävakuutuksen käyttöönoton valmistelu päästään vihdoin aloittamaan. Selvityshenkilöt – Akavasta Maria Löfgren – tekivät asiassa syksyllä hienon pohjatyön, jota päästään nyt hyödyntämään. Nyt vain valmistelun huolellisuuteen on panostettava. Samalla on kuitenkin pidettävä kiinni ripeästä aikataulusta, jonka mukaan uudistus saadaan käyttöön vuoden 2018 alusta, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja ja Entre – Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien puheenjohtaja Salla Luomanmäki. Yhdistelmävakuutus on Akavan Erityisalojen pitkäaikainen tavoite ja vahvasti myös viime vuonna perustetun Akavan Entren tavoitteissa.

Muutkin hallituksen linjaamat työllisyyttä edistävät toimet ovat Akavan Erityisalojen jäsenten kannalta pääosin kannatettavia. On askel oikeaan suuntaan, että työttömien omaehtoinen opiskelun salliminen tietyin rajoituksin eteni edes jatkovalmisteluun. Liiton kanta on, että työttömän on voitava opiskella työttömyysetuutta saadessaan, jos on samaan aikaan työmarkkinoiden käytettävissä.

– Hyvä, että selvitykseen eteni myös työttömän mahdollisuus ottaa vastaan lyhytkestoista työtä ja että valmisteluun otetaan työttömän mahdollisuus 4 kuukauden yritystoimintaan ilman työttömyysetuuden menetystä, Luomanmäki sanoo.

Nuorisotyön vaikuttavuus edellyttää jatkuvuutta

Akavan Erityisalat pitää hyvänä sitä, että seuraavan kahden vuoden aikana nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan 45 miljoonaa euroa. Summa ei vastaa aiempaa nuorisotakuuta, mutta on kuitenkin askel parempaan suuntaan, arvioi Nuolen puheenjohtaja Mika Pietilä.

– Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn osoitettiin 19 sinänsä oikeansuuntaista toimenpidettä. Niistä muodostuu kuitenkin tilkkutäkkimäinen kirjo, jonka kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida. Moni päätös tuntuu muutaman vuoden ”tekohengitykseltä”. Nuorisotyön näkökulmasta nuoriin kohdistuvien toimenpiteissä on oltava jatkuvuutta ja niiden vaikuttavuutta pitää tarkastella pitkällä aikavälillä, mihin hajanainen toimenpiteiden kirjo ei anna mahdollisuutta.

– Harrastetakuun toteutuminen on yhteiskunnallisesti hyvä asia. Tällä voi olla myös myönteisiä työllisyysvaikutuksia nuoriso- ja liikunta-aloilla.

– Näemme positiivisena myös Ohjaamotoiminnan rahoituksen vakinaistamisen. On kuitenkin kysyttävä, onko rahoitus turvattu myös kahta vuotta pidemmäksi ajaksi?

Lisäpanostukset koulutukseen vaatimattomia

Hallituksen lisäpanostukset koulutukseen ovat kannatettavia, mutta odotuksiin nähden pettymys, arvioi koulutuspoliittinen asiamies Minna Nieminen Akavan Erityisaloista.

Arveluttaako aktivointi?

Maan hallitus haluaa aktivoida työttömiä työnhakuun. Kaksikin aktivointiin tähtäävää lakia on valmistelussa. Tavoite on hyvä, mutta ovatko keinot? Soveltuuko esimerkiksi hakemusten kappalemääräinen tehtailu asiantuntijatyötä hakeville? Kerro mielipiteesi: toimitus (at) yhteenveto.fi

 

– Ammattikorkeakoulut sivuutettiin. On todella syytä olla huolissaan ammattikorkeakoulujen asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

– Ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta on leikattu merkittävästi ja hallituksen puolivälitarkastelulta odotettiin kädenojennusta myös ammattikorkeakoulujen suuntaan. Erityisesti niiden tutkimus- ja innovaatiotoiminta kaipaisi lisärahoitusta. Toivotaan, että Tekesin ja Suomen Akatemian tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tukeminen vaikuttavat välillisesti myös ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan rahoituksen vahvistumiseen.

TEKSTI Anna Joutsenniemi
KUVAT iStock

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
2/2017
2/2017
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
2/2017
2/2017
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Kaupan alalla työnseisauksia
Kaupan alalla työnseisauksia
2/2017
2/2017
Kaupan alalla työnseisauksia
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Robotista apuri
Robotista apuri
Robotista apuri
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
2/2017
2/2017
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
2/2017
2/2017
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
2/2017
2/2017
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
2/2017
2/2017
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Turku sai humanistispeksin
Turku sai humanistispeksin
2/2017
2/2017
Turku sai humanistispeksin
Jäsenkortti matkalle mukaan
Jäsenkortti matkalle mukaan
2/2017
2/2017
Jäsenkortti matkalle mukaan
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
2/2017
2/2017
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Lomamaisemani
Lomamaisemani
2/2017
2/2017
Lomamaisemani

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi