18.05.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2017

TyöeläkeyhtiöNäin työeläkeyhtiössä
tehdään eläkeratkaisuja


Eläkepäätöksen tekeminen työeläkeyhtiössä perustuu hakemukseen ja siihen liittyviin lausuntoihin. Ratkaisuja tekemässä on koko joukko ihmisiä: kullakin on oma roolinsa.

Esimerkkinä tässä on työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely. Ensi syksynä ratkaistavaksi tule työuraeläkehakemuksia. Ne käsiteltäneen pääpiirteissään samalla tavalla. Hakemusten ja sitä tukevien lausuntojen sisältö on toki erilainen.

Ja kun työkyvyttömyyseläkehakemusten lääketieteellisessä arvioinnissa asiantuntijalääkäri katsoo hakijan sairauksia, työuraeläkehakemuksissa hän tarkastelee hakijan koko työuraa.

Tietojen täydentäminen vie aikaa

Mikä eläkkeissä muuttuu 2017 jälkeen?

  • Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain 65 vuoteen.
  • Jokaiselle ikäluokalle määritellään alin vanhuuseläkkeen ikä ja tavoite-eläkeikä, joka on myöhempi.
  • Jos työskentelee tavoite-eläkeikään saakka, eläkkeen saa täysimääräisenä, ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä.
  • Eläkettä alkaa karttua kaikille 17-vuotiaasta alkaen (aiemmin 23-vuotiaasta).
  • Eläkettä karttuu kaikille 1,5 % vuodessa koko palkasta.
  • Lykkäyskorotus (0,4 %/kk) palkitsee työssä jatkamisesta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen. Vuoden lykkäys tuo karttuneeseen eläkkeeseen lisää 4,8 %. Samalla uudesta työstä karttuu 1,5 %.
  • Eläkekertymä lasketaan koko palkasta (aiemmin palkansaajan työeläkemaksu on ensin vähennetty).
  • Osa-aikaeläke jäi pois, tilalla nyt osittainen varhennettu vanhuuseläke.
  • Uusi eläkelaji, työuraeläke, voimaan 2018.

Tarkempia tietoja löytyy: eläkeuudistus.fi

 

Kun ihminen hakee ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkettä, työeläkeyhtiöön tulee hakemuksen mukana keskimäärin viisi lausuntoa. Niistä ilmenee se, mitä hakijan terveydentilasta on kirjoitettu sairauspäivärahakauden aikana.

Alkajaisiksi dokumentit kokoaa eläkekäsittelijä. Hän pyytää niitä vielä lisää: yleensä tarvitaan ainakin kuvaus hakijan työn sisällöstä viimeisimmältä työnantajalta. Kelalta tulee lisäksi tietoja sairauspäivärahakaudelta.

Kun tarvittavat dokumentit on saatu työeläkeyhtiöön – se voi kestää jonkin aikaa – eläkeratkaisija alkaa käydä niitä läpi. Hän tekee niistä yhteenvedon ja esittelee eläkehakemuksen.

Asiantuntijalääkäri muodostaa kokonaiskuvan

Nyt seuraa hakemuksen lääketieteellinen arvio. Työeläkeyhtiön asiantuntijalääkäri, vakuutuslääkäri, käy läpi eri hoitavien lääkärien lausunnot ja arvioi eläkehakemuksen niiden perusteella.

Pelkkien paperien varassa päätöksiä ei kuitenkaan tehdä. Työkyvyttömyyseläkehakemuksissa lausuntoja on yleensä eri alojen erikoislääkäreiltä: esimerkiksi ortopediltä, fysiatrilta ja työterveyslääkäriltä. Jokainen heistä on tavannut hakijan. Jokainen kuvaa hakijan tilannetta oman erikoisalansa näkökulmasta.

Asiantuntijalääkäri rakentaa näistä yksittäisistä lausunnoista yhden kuvan. Hän etsii kaikista lausunnoista faktoja, löydöksiä. Mitä diagnooseja on tehty? Miten ne on tehty? Mitä samansuuntaista eri lausunnoissa on?

Lääkärien rooleissa on tässä eroa. Hoitava lääkäri arvioi potilaansa toimintakykyä. Asiantuntijalääkäri soveltaa lakia: hän arvioi sitä, mikä on hakijan toimintakyky suhteessa työkykyyn. Hänellä ei ole eikä saa olla hoitosuhdetta hakijaan.

Päätökset tekee ryhmä

Asiantuntijalääkärin jälkeen hakemus siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Eläkelaskija laskee, paljonko hakija saa eläkettä, jos päätös on myönteinen.

Sitten onkin päätöksenteon vuoro. Siihen osallistuu eläkeratkaisijoita, juristeja, korvauskäsittelijöitä ja asiantuntijalääkäri. Siten varmistetaan, että päätösten linja pysyy yhdenmukaisena. Yksittäisen hakijan tapausta myös verrataan aiempiin. Tällä koetetaan varmistaa se, että ratkaisut olisivat samanlaisia kaikille samassa tilanteessa oleville ihmisille.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen koko kierrokseen kuluu aikaa keskimäärin noin kaksi kuukautta. Suurin osa ajasta kuluu erilaisten papereiden odotteluun.

TEKSTI: Riitta Gullman
KUVA: iStock

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
2/2017
2/2017
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
2/2017
2/2017
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Kaupan alalla työnseisauksia
Kaupan alalla työnseisauksia
2/2017
2/2017
Kaupan alalla työnseisauksia
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Robotista apuri
Robotista apuri
Robotista apuri
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
2/2017
2/2017
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
2/2017
2/2017
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
2/2017
2/2017
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Turku sai humanistispeksin
Turku sai humanistispeksin
2/2017
2/2017
Turku sai humanistispeksin
Jäsenkortti matkalle mukaan
Jäsenkortti matkalle mukaan
2/2017
2/2017
Jäsenkortti matkalle mukaan
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
2/2017
2/2017
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Lomamaisemani
Lomamaisemani
2/2017
2/2017
Lomamaisemani

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi