18.05.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2017

Loma

Sairaus iskee lomalla –
voiko lomapäiviä siirtää?

Yksityinen sektori tai yliopistot, kun vuosilomalain minimiehdot:

Omavastuupäivät tulivat takaisin

Jos vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan, tulee ottaa huomioon, että vuosilomalakiin tuli muutos 1.4.2016. Aikaisemmin voimassa olleen lain mukaan työntekijällä ei ollut omavastuupäiviä ennen työkyvyttömyydestä johtuvan loman siirtymistä, mutta nyt kuusi omavastuupäivää on palautettu. Omavastuu koskee vain tilanteita, jolloin sairastuminen tapahtuu vuosiloman aikana. Omavastuu tarkoittaa, että työntekijä ei saa siirtää vuosilomaansa, vaikka hän on sen aikana työkyvytön.

Omavastuupäiviä, joita kutsutaan myös karenssipäiviksi, on siis yhteensä enintään kuusi päivää kunakin lomanmääräytymisvuonna ansaitun vuosiloman aikana. Omavastuu koskee sitä tilannetta, kun työntekijällä on oikeus yli neljän viikon (24 arkipäivää) pituiseen vuosilomaan. Täysi kuuden päivän omavastuu koskee viiden viikon (30 arkipäivää) mittaista vuosilomaa, ja sitä pidempää vuosilomaa. Omavastuu tarkoittaa käytännössä, että sairauden sattuessa vuosilomalla työkyvyttömyyspäivistä kuusi jää työntekijän omalle vastuulle ja vasta kuusi päivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät oikeuttavat vuosilomapäivien siirtoon. Jos vuosilomaa on ansaittu yli neljä viikkoa mutta alle viisi viikkoa, omavastuupäiviä voivat olla 24 lomapäivän ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Mikäli työntekijän vuosiloma on alle 24 arkipäivää, vuosilomapäivät voi siirtää ilman omavastuuta.

Myös yksittäiset sairauspäivät kannattaa ilmoittaa Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä ja siten työntekijän kannattaakin ilmoittaa kaikki vuosilomalle sattuvat sairauspäivät työnantajalleen, jotta omavastuupäivät kertyisivät. Myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä tulee esittää työnantajalle luotettava selvitys, joten lääkärintodistus kannattaa hankkia aina, jos sairastuu vuosilomalla. Lääkärintodistukset voi toimittaa työnantajalle vasta sitten, kun pyytää lomapäivien siirtoa työkyvyttömyyden perusteella eli enintään kuuden omavastuupäivän tultua täyteen.

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaan vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi määräytyy vuosilomalain mukaan. Tämän työehtosopimuksen piirissä työskentelevillä on siten enintään kuuden päivän omavastuuaika edellä esitetyllä tavalla ja vasta näiden omavastuupäivien täytyttyä syntyy oikeus siirtää lomaa.

 


Vuosiloman siirtoa tulee pyytää työnantajalta ja
lääkärintodistus tarvitaan useimmiten.
Omavastuu vaihtelee työnantajittain.

Palkallisen vuosiloman tarkoituksena on mahdollistaa se, että työntekijä voi levätä ja viettää vapaa-aikaa. Mutta vuosilomallakin voi sairastua. Tällöin henkilöllä on oikeus sairauslomaan.

Sairausloma ei ole sama asia kuin vuosiloma, sillä sairauslomalla on tarkoitus toipua sairaudesta, joka on johtanut tilapäiseen työkyvyttömyyteen. Työkyvyttömyys voi johtua sairaudesta, tapaturmasta, suunnitellusta hoitotoimenpiteestä, esimerkiksi leikkauksesta, tai synnytyksestä.

Vuosiloma siirtyy sekä silloin, kun työkyvyttömyys alkaa ennen vuosilomaa että silloin, kun työkyvyttömyys alkaa vuosiloman jo alettua. Kun työkyvyttömyys alkaa ennen lomaa tai kun loman alkaessa on jo etukäteen tiedossa esimerkiksi leikkaus ja sitä seuraava sairausloma, työntekijä voi pyytää jo etukäteen vuosiloman siirtämistä. Tällöin vuosilomasta siirtyy se osa, jonka ajan työntekijä P on työkyvytön. Työkyvyttömyyden päätyttyä loppuosa vuosilomasta pidetään normaalisti. Tilanne on erilainen, jos työkyvyttömyys alkaakin vuosiloman aikana.

Ilmoita sairastumisesta viipymättä

Mikäli työntekijä sairastuu vuosilomalla, tulee hänen pyytää työnantajalta vuosilomansa siirtoa myöhäisempään ajankohtaan. Vuosiloman siirtämistä tulee nimenomaan pyytää ja siirtopyyntö tulee esittää viivytyksettä eli ensimmäisenä sairastumispäivänä. Lisäksi työntekijän on pääsääntöisesti esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Siltä osin, kun vuosiloma siirretään, työntekijä on sairauslomalla ja hänellä on oikeus sairausajan palkkaan.

Lapsen sairastuminen ei oikeuta vuosiloman siirtämiseen, vaikka kieltämättä silloinkin vuosiloma on muuta kuin lepoa ja vapaa-ajan viettämistä. Oikeutta vuosiloman siirtämiseen ei ole myöskään silloin, kun työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Lomalla toki saa kokeilla jopa riskialttiita aktiviteetteja eikä silloin mahdollinen loukkaantuminen johda vuosiloman siirtämiseen kieltoon.

Aina työntekijä ei voi siirtää vuosilomaansa silloinkaan, jos loukkaantuminen on johtunut alkoholin käytöstä. Kuitenkin myös päihtyneenä sattuneiden tapaturmien osalta arvioidaan onnettomuuden ja loukkaantumisen vaaran todennäköisyyttä vallinneissa olosuhteissa eikä voimakaskaan päihtymistila automaattisesti vie pois oikeutta vuosiloman siirtoon.

Milloin siirretyt lomapäivät voi pitää?

Siirrettyjen vuosilomapäivien pitämisen ajankohdasta päättää työnantaja. Työntekijällä ei ole oikeutta vaatia, että sovitun vuosiloman perään pidetään työkyvyttömyydestä johtuen siirretyt vuosilomapäivät, jolloin yhtäjaksoinen poissaolo työstä pitenisi. Työnantajan tulee kuitenkin antaa sairastumisen vuoksi siirretyt kesälomapäivät lomakaudella (2.5.–30.9.) ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua. Jos loman antaminen tällä tavalla ei ole mahdollista, siirretty kesäloma voidaan antaa lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana ja talviloma seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Viimekädessä siirretty vuosiloma korvataan lomakorvauksella.

Valtio, kunnat tai AVAINTES-sopimus:

Ei omavastuupäiviä

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa, kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa sekä AVAINTES:ssä on turvattu työntekijän oikeus siirtää vuosilomaa työkyvyttömyystilanteissa ilman omavastuuta. Näiden työehtosopimusten piirissä työskentelevillä on siis vuosilomalain muutoksesta huolimatta edelleen oikeus pyynnöstään saada siirrettyä vuosilomaansa samalla tavalla kuin aikaisemminkin eli ilman omavastuupäiviä.

Tässäkin tapauksessa vuosiloman siirrosta tulee ilmoittaa työnantajalle viivytyksettä ja tarvittaessa esittää lääkärintodistus.

 

Siirretyn loman ajankohdasta päättää lähtökohtaisesti siis työnantaja ja vuosilomalain mukaan siitä on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta tulee ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista. Valtion virka- ja työehtosopimus, kunta-alan virka- ja työehtosopimukset sekä AVAINTES mahdollistavat, että työnantaja ilmoittaa siirretyn loman ajankohdan kahta viikkoa tai viimeistään viikkoa ennen loman alkamista.

Omavastuu ehtona osalla

Sairastuttaessa vuosilomalla vuosiloman siirtämisen edellytyksenä saattaa olla omavastuu riippuen siitä, määräytyykö vuosiloma vuosilomalain mukaan vai palvelussuhteessa noudatettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Anna ZibelliniLakimies Anna Zibellini
Akavan Erityisalat

KUVAT: iStock ja Markku Ojala

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
2/2017
2/2017
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
2/2017
2/2017
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Kaupan alalla työnseisauksia
Kaupan alalla työnseisauksia
2/2017
2/2017
Kaupan alalla työnseisauksia
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Robotista apuri
Robotista apuri
Robotista apuri
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
2/2017
2/2017
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
2/2017
2/2017
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
2/2017
2/2017
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
2/2017
2/2017
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Turku sai humanistispeksin
Turku sai humanistispeksin
2/2017
2/2017
Turku sai humanistispeksin
Jäsenkortti matkalle mukaan
Jäsenkortti matkalle mukaan
2/2017
2/2017
Jäsenkortti matkalle mukaan
Lomamaisemani
Lomamaisemani
2/2017
2/2017
Lomamaisemani

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi