18.05.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Tiedotustilaisuus

Turvaa itsensätyöllistäjille
ja mikroyrittäjille

Akava julkisti 21 kohdan yrittäjyysohjelman.


Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin mukaan yksinyrittäjän ja itsensätyöllistäjän turvaverkosta on paljastunut monta aukkoa. Akava esittää 21 toimenpidettä heidän työmarkkina-asemansa parantamiseksi.

– Suomessa on jo liki 180 000 yksinyrittäjää ja noin 160 000 itsensätyöllistäjää. Heitä ei voi pitää torpparin asemassa, Fjäder painottaa.

Hän esittää työsopimusta laajennettavaksi koskemaan myös toimeksiantotyötä paitsi, jos kyse ei ole selvästi yrittäjätyöstä.

– Emme halua kolmatta vaihtoehtoa yrittäjyyden ja palkkatyön väliin, vaan työsuhteen määritelmän pitää olla selvä.

Määritelmä saattaa hämärtyä, kun tekee töitä digialustoilla tai laskutusfirmojen kautta. Akavan asiantuntija Anu Tuovinen pitää hyvänä eläkeyhtiöiden muistutusta, että niin sanottu kevytyrittäjyys on oikeaa yrittäjätyötä, josta pitää maksaa yrittäjäeläkemaksua.

Alustataloudessa työnantaja on piilossa

Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien Entren puheenjohtaja Salla Luomanmäki esittää, että Suomessa pitäisi vakavasti keskustella, millaista työelämä on esimerkiksi 2030-luvulla.

Varsinkin tietotyössä niin sanotuilla digialustoilla työskentelevän asema on muuttunut kansainvälistymisen myötä hyvin epäselväksi. Yksittäistä tilaajaa tai työnantajaa ei yleensä pysty osoittamaan.

– Alustataloudessa "pilvityönantajille" työtä tekevät eivät välttämättä tiedä, mistä päin maailmaa toimeksianto tulee, Luomanmäki kertoo.

Vastuut ovat epäselvät. Luomanmäen mukaan alustataloudessa työtä tekeville pitää tarjota työttömyys- ja sosiaaliturvaa ja työterveydenhoitoa samoin kuin työsuhteisille.

– "Pilvityönantajille" on luotava velvollisuus vastata kustannuksista, kun toimeksianto täyttää selkeät työsuhteen merkit.

Kaikki työ on yhtä arvokasta

Yksinyrittäjän ja itsensätyöllistäjän sosiaaliturva pitää Akavan mielestä saada likelle palkansaajien sosiaaliturvaa. – Kaikki työ on yhtä arvokasta, Fjäder painottaa.

Kun henkilö siirtyy työntekomuodosta toiseen, sosiaaliturvan tulisi seurata mukana.

Paraikaa pohditaan työttömyysturvaan niin sanottua yhdistelmävakuutusta. Sen myötä sekä yrittäjänä että palkansaajana toimiva voisi vakuuttaa sekä yrittäjätyön että palkkatyön yhtäaikaisesti. Nyt vaihtoehtona on joko yrittäjien tai palkansaajien työttömyyskassa.

Luomanmäki toivoo, että esitys valmisteltaisiin huolella, jotta laki saataisiin voimaan suunnitelmien mukaisesti ensi vuoden alusta.

Akava haluaa, että kollektiivinen edunvalvonta sallittaisiin myös itsensätyöllistäjille ja yksinyrittäjille. Tällöin nämä voisivat neuvotella muun muassa hinnoitteluperusteista keskenään. Tämä vaatii muutoksia kilpailulainsäädäntöön.

Sivutoiminen yrittäjyys helpommaksi

Työllisyysaste saataisiin Akavan mukaan nousemaan 75 prosenttiin mikroyrittäjyyttä helpottamalla.

Tuovinen kertoo akavalaisten yrittäjien määrän kasvaneen vajaassa kymmenessä vuodessa. Noin kuusi prosenttia eli liki 28 000 akavalaista toimii yrittäjänä. Heistä yli 11 000 on sivutoimisia yrittäjiä.

Sivutoimista yrittäjyyttä tulisi Akavan mukaan helpottaa muuttamalla yrittäjyyden arviointiperusteita. Työajan sijaan perusteena pitäisi käyttää tuloja ja mahdollisuutta ottaa vastaan kokopäiväistä työtä.

Akava esittää, että työtön voisi kokeilla yrittäjyyttä sivutoimisesti siten, että työttömyysturva säilyisi neljä kuukautta. Sen jälkeen viranomaiset arvioisivat, onko yrittäjyys sivu- vai päätoimista.

Lue lisää: www.akava.fi ja www.akavanentre.fi

TEKSTI Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu
KUVA Kaisa Hirvensalo

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
2/2017
2/2017
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
2/2017
2/2017
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Kaupan alalla työnseisauksia
Kaupan alalla työnseisauksia
2/2017
2/2017
Kaupan alalla työnseisauksia
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Robotista apuri
Robotista apuri
Robotista apuri
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
2/2017
2/2017
Työuraeläkkeelle pääsee vain tiheän seulan läpi
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
2/2017
2/2017
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
2/2017
2/2017
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
2/2017
2/2017
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Turku sai humanistispeksin
Turku sai humanistispeksin
2/2017
2/2017
Turku sai humanistispeksin
Jäsenkortti matkalle mukaan
Jäsenkortti matkalle mukaan
2/2017
2/2017
Jäsenkortti matkalle mukaan
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
2/2017
2/2017
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Lomamaisemani
Lomamaisemani
2/2017
2/2017
Lomamaisemani

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi