18.05.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
2/2017

TyöuraeläkkeelleTyöuraeläkkeelle pääsee
vain tiheän seulan läpi


Helmikuussa 2018 Suomen eläkevalikoimassa on uusi osa: työuraeläke. Se tuo vuosikymmenet raskasta työtä tehneelle työntekijälle periaatteessa reitin eläkkeelle vähän ennen vanhuuseläkeikää. Mutta sitä ennen matkassa on monta mutkaa.

Työuraeläkkeestä puhuttiin työn sankarien eläkkeenä, kun sitä eläkeuudistuksen yhteydessä muutamia vuosia sitten sorvattiin. Ylilääkäri Jukka Kivekäs työeläkeyhtiö Varmasta huokaa.

- Minusta sitä nimitystä ei pitäisi käyttää työuraeläkkeestä. Työn sankareita on Suomessa paljon, mutta vain harvat heistä tulevat saamaan työuraeläkettä. Lakiin kirjoitetut eläkkeen kriteerit ovat nimittäin hyvin tiukat.

Työuraeläkettä hakevalla on oltava takanaan vähintään 38 vuotta raskaassa työssä. Käytännössä siis koko työura raskaassa työssä: päätoimisesti, ympäri vuoden, ilman pitkiä katkoja. Tilapäinen työttömyys ja korkeintaan kolme vuotta perhevapailla sallitaan.

Hakijan pitää olla vähintään 63-vuotias. Hänellä pitää olla voimassa oleva työsuhde tai sen päättymisestä saa olla korkeintaan vuosi. Lisäksi hänellä pitää olla lääkärin toteama sairaus, joka alentaa hänen työkykyään pysyvästi. Sairauspäivärahan maksimiajan, 300 päivää, täyttymistä ei kuitenkaan edellytetä.

Koko työura puntarissa

Työuraeläkepäätöstä tehtäessä arvioidaan siis ihmisen koko työuraa, ja nimenomaan hänen työtehtäviensä sisältöä. Tämä on olennainen ero työkyvyttömyyseläkkeeseen verrattuna. Työuraeläkkeen myöntämistä pohdittaessa ei nimittäin saa arvioida sitä, kuinka paljon juuri tämä eläkettä hakeva Matti tai Raili on vuosikymmenien aikana työssään kuormittunut.

Sen sijaan eläkeratkaisijoiden on pohdittava sitä, miten kuormittavia Matin tai Railin tekemät työt ovat itsessään olleet – on niitä tehnyt kuka tahansa. Yksittäisen ihmisen ominaisuuksia, ikää, sukupuolta tai omaa kokemusta työn kuormittavuudesta ei saa päätöstä tehtäessä ottaa huomioon. Ainoastaan työn sisältö ratkaisee.

Mikä on raskasta työtä?

Mikä sitten on raskasta työtä? Sitä ei laissa suoraan sanota. Siinä ei luetella raskaita ammatteja, vaan raskaan työn piirteitä. Niitä kuvataan kuusi. Laki puhuu ”rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavasta työstä”, jonka pitää sisältää ”merkittävässä määrin” vähintään yhtä näistä piirteistä.

Ne ovat

  1. suurta lihasvoimaa edellyttävä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä,
  2. hengitys- ja verenkiertoelinten erityisen voimakasta kuormittumista,
  3. kuormittavia ja hankalia työasentoja,
  4. voimaa tai suurta nopeutta vaativia, toistuvia työliikkeitä tai liikkeitä, jotka vaativat käsien puristusta, kiertoa ja voimaa,
  5. erityisen vaativa ja poikkeuksellista henkistä kuormitusta aiheuttava vuorovaikutteinen työ,
  6. jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävä tehtävä, jossa on korkea tapaturmariski tai väkivallan uhka.

Työtä arvioitaessa otetaan huomioon myös lisätekijöitä. Niitä on viisi: poikkeukselliset fysikaaliset tekijät, kuormitusta lisäävien suojavarusteiden käyttö, toistuvaa yötyötä sisältävä tai muuten kuormittava vuorotyö, toistuvat pitkät työvuorot ja yrittäjillä ympärivuorokautinen sidonnaisuus tuotantoeläimiin.

– Kannattaa lukea laissa määritellyt raskaan työn piirteet ja miettiä, miten paljon niitä on omissa työtehtävissä ollut, Kivekäs vinkkaa työuraeläkettä havittelevalle.

Työuraeläkettä voi hakea syksystä 2017 lähtien. Ensimmäiset työuraeläkkeet voivat alkaa 1.2.2018.

TEKSTI: Riitta Gullman
KUVA: iStock

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
2/2017
2/2017
Pääkirjoitus: Yllättääkö ministeri?
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
2/2017
2/2017
Puheenjohtajalta: Työajalle uusi määritelmä
Kaupan alalla työnseisauksia
Kaupan alalla työnseisauksia
2/2017
2/2017
Kaupan alalla työnseisauksia
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalojen vaikuttamistavoitteita viilattiin
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
2/2017
2/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Luovan talouden avaukset tervetulleita
Robotista apuri
Robotista apuri
Robotista apuri
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Hyvä hallinto!
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
2/2017
2/2017
Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
2/2017
2/2017
Miten yt-neuvottelut etenevät valtiolla?
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
2/2017
2/2017
Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Turvaa itsensätyöllistäjille ja mikroyrittäjille
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Voittajaresepti – Hyvä perehdytys ja mielekkäät työtehtävät
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Espoossa pääsi heti oikeisiin töihin
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Jyvät akanoista
Turku sai humanistispeksin
Turku sai humanistispeksin
2/2017
2/2017
Turku sai humanistispeksin
Jäsenkortti matkalle mukaan
Jäsenkortti matkalle mukaan
2/2017
2/2017
Jäsenkortti matkalle mukaan
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
2/2017
2/2017
Sairaus iskee lomalla - voiko lomapäiviä siirtää?
Lomamaisemani
Lomamaisemani
2/2017
2/2017
Lomamaisemani

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi