21.09.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2017

Perhevapaa

Isien perhevapaasta tultava uusi normi

Isän perhevapaasta on tultava uusi suomalainen normi. Tämä muutos edellyttää perhevapaamallin uudistamista, palkkatasa-arvon etenemistä ja kolmanneksi asenteiden muutosta, linjaa Akavan Erityisalat kannanotossaan. Liitto pitää erinomaisena, että maan hallitus päätyi vihdoin käynnistämään perhevapaauudistuksen.

Akavan Erityisalat kannattaa perhevapaauudistuksen ripeää käynnistämistä. Erinomaista on myös se, että uudistus valmistellaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Akavan Erityisalat vaikuttaa valmisteluun sekä suoraan että osana Akavaa.

Anna Zibellini

 

– Nykyinen perhevapaajärjestelmä on liian on/off, kuvailee lakimies Anna Zibellini Akavan Erityisaloista.

 

– Meillä on perhevapaista tuoretta tietoa kahta kautta. Selvitimme keväällä asiaa jäsenkyselyllä. Lisäksi törmäämme nykyisen perhevapaajärjestelmän ongelmiin jatkuvasti jäsenneuvonnassamme, kertoo liiton edunvalvonnassa perhevapaakysymyksistä vastaava lakimies Anna Zibellini.

– Näemme näemme usein tilanteita, joissa perhevapaalla olevalta katoaa työpaikka alta. Paluuta jo innokkaana odotteleva jäsen saa työnantajalta puhelun, jossa kuulee, ettei toimenkuvaa enää ole ja että yt:t alkavat heti paluun jälkeen. Valitettavasti yleistä on myös, ettei määräaikaisuuksia jatketa perhevapaan jälkeen. Juuri elokuun lopulla yksi tällainen tapaus lähti oikeuteen, Zibellini kertoo.

Akavan malli tasapainoinen

Liiton jäsenkyselyssä jäsenet näkivät, että riittävän toimeentulon lisäksi uuden perhevapaamallin tulee turvata paluu töihin, ottaa huomioon erilaiset perhe- ja työntekomuodot sekä vahvistaa naisten työmarkkina-asemaa.

– Nämä jäsentemme ykköstoiveet toteutuvat varsin hyvin Akavan keväällä esittämässä mallissa, joka muun muassa
suosii yhtenä vaihtoehtona osa-aikatyötä, Zibellini sanoo.

– Nykyinen järjestelmä on liian on/off. Moni äiti putoaa turhaan työelämän kelkasta, koska ei ole mahdollisuutta työskennellä kevyemmin ja lyhyemmissä jaksoissa kuin puurtamalla täyttä päivää raskaine työmatkoineen.

– Jäseniämme työskentelee kulttuurin, hallinnon ja viestinnän tehtävissä, joissa onnistuisi usein mainiosti se, että tekisi perhevapailla joustavasti lyhyitä projekteja tai keikkoja. Myös etätyö sopisi monelle hyvin.

Jäsenkyselyn graafi

Akavan Erityisalat kannattaa lämpimästi Akavan ehdottamaa perhevapaan jälkeistä kolmen kuukauden jälkisuojaa. Työhön paluun tekeminen entistä turvallisemmaksi lisää varmasti vanhemman halukkuutta palata töihin.

Liitto kannattaa Akavan mallissa isille kiintiöidyn vapaan lisäämistä, mutta tietyin varauksin, joista jäsenet viestittivät jäsentutkimuksessa.

– Toisaalta kiintiöt ovat tehokkain ja ehkä jopa ainoa keino vaikuttaa työnantajan asenteisiin ja normalisoida isien hoito-oikeus. Vaikka vanhempainraha on nykyisin vapaasti jaettavissa vanhempien kesken, käytännössä äidit käyttävät ne kokonaan.

– Toisaalta kysymys on perheiden taloudesta: on kohtuutonta ”pakottaa” paremmin palkattu puoliso, joka on useimmiten isä, pitkälle perhevapaalle, jos se romahduttaa perheen tulot. Tämä tulee ehdottomasti ottaa uudessa perhevapaamallissa huomioon. Palkkatasa-arvon paranemisen myötä tämäkin ongelma korjaantuu, mutta siihen on vielä matkaa.

– Perheiden taloudellinen tilanne paranisi, jos vanhempainvapaan korvauksen suuruus määräytyisi aina kuuden viimeisimmän kuukauden tulojen perusteella silloin, kun tämä on korvauksen saajalle edullisempaa. Akavan perhevapaamalli ei ota kantaa vanhemmanvapaan korvauksen suuruuteen.

– Lisäksi isän perhevapaajakso tulisi voida ajoittaa niin, että äidit voisivat toteuttaa halutessaan suomalaista suositusta 6 kuukauden täysimetyksestä. Tästä moni jäsen huomautti kyselyssämme.

Liiton mukaan on erinomaista, että Akavan perhevapaamalli ottaa tasapuolisesti huomioon erilaiset perhemuodot kuten yksinhuoltajaperheet ja sateenkaariperheet. Tätä myös jäsenet puolsivat vahvasti.

Isien perhevapaan normalisointia tukee myös se, jos perhevapaista sovitaan työpaikkakohtaisesti henkilöstö- tai tasa-arvosuunnitelman osana, kuten Akavan ehdottaa.

Lapsen etu esille

– Keskustelussa on tällä hetkellä korostunut työmarkkinoiden ja työllisyyden näkökulma perhevapaisiin. Jäsenemme viestittivät selvästi, että keskusteluun tulee vahvemmin ottaa myös lapsen etu.

– Näemme, että lapsen etu ei ole ristiriidassa äidin työmarkkina-asemaa korostavien vaatimusten kanssa. Koko perheen hyvinvointi ja työ- ja perhe-elämän jouhevasti yhteen lomittuva arki ovat varmasti myös lapsen etuja.

– Näkemyksemme on, että naisten työmarkkina-asema vahvistuu parhaiten siten, että naiset ovat mahdollisimman täysipainoisesti töissä eikä perhevapaista syntyisi kohtalokkaita katkoksia uraan. Koska tämä ei ole aina mahdollista, toiseksi parasta on, että työtä voi tehdä edes osittain.

– Perheen on voitava valita niin, ettei äidin tarvitse tehdä valintaa sen välillä, hoitaako hyvin joko työn tai lapset. Molemmat on voitava hoitaa. Uuden perhevapaamallin täytyy mahdollistaa tämä, jotta voimme kestävästi vahvistaa naisten työmarkkina-asemaa.

TEKSTI: Anna Joutsenniemi
KUVA: Uzi Varon

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
3/2017
3/2017
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
3/2017
3/2017
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
3/2017
3/2017
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
Sopimusneuvottelut käyntiin
Sopimusneuvottelut käyntiin
3/2017
3/2017
Sopimusneuvottelut käyntiin
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
3/2017
3/2017
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
3/2017
3/2017
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
Innostu yrittäjyydestä!
Innostu yrittäjyydestä!
Innostu yrittäjyydestä!
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
3/2017
3/2017
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
3/2017
3/2017
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
3/2017
3/2017
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
Vanhemmuus potenssiin 2
Vanhemmuus potenssiin 2
3/2017
3/2017
Vanhemmuus potenssiin 2
Lapsen etu versus ura
Lapsen etu versus ura
3/2017
3/2017
Lapsen etu versus ura
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
3/2017
3/2017
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
3/2017
3/2017
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
3/2017
3/2017
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
3/2017
3/2017
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
Määräaikainen työ - huonompi palkka
Määräaikainen työ - huonompi palkka
3/2017
3/2017
Määräaikainen työ - huonompi palkka
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
3/2017
3/2017
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
3/2017
3/2017
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
3/2017
3/2017
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
3/2017
3/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin
3/2017
3/2017
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi