21.09.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2017

Anna Zibellini

- Meillä on perhevapaista tuoretta tietoa kahta kautta. Selvitimme keväällä asiaa jäsenkyselyllä. Lisäksi törmäämme nykyisen perhevapaajärjestelmän ongelmiin jatkuvasti jäsenneuvonnassamme, kertoo liiton edunvalvonnassa perhevapaakysymyksistä vastaava lakimies Anna Zibellini.

JÄSENKYSELY:

Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta – naistentyömarkkinaasemaa vahvistettava

Hyvä perhevapaamalli...

 1. Turvaa toimeentulon
  ”Käytännössä monessa perheessä ei nykyisin ole isän mahdollista jäädä kotiin, sillä äidin palkalla ei pärjää.”

 2. Vahvistaa naisten työmarkkina-asemaa
  ”Perhevapaiden epätasa-arvoinen jakautuminen ja tämän vaikutus naisten työllistymiseen ja urakehitykseen on yksi suurimmista suomalaisten työelämän tasaarvo-ongelmista.”

 3. Edistää perhevapaiden tasaista jakautumista vanhempien kesken
  ”Yksinkertaisempaa olisi, jos tietty osa vapaasta olisi korvamerkitty isälle. Tällöin perhevapaisiin kielteisesti suhtautuvakaan työnantaja ei voisi ”kieltää” isältä perhevapaalle jäämistä eikä syrjiä työntekijää sen vuoksi.”

 4. Antaa perheiden itse valita
  ”Perheen tulisi saada valita oman tilanteensa ja voimavarojensa mukaan. Pakosta perhevapaata viettävä vanhempi on aivan varmasti lapselle huono vaihtoehto.”

 5. Ottaa huomioon lapsen edun
  ”Pikkulapsivaihe ei ole mikään ”fast-track”, joka vaan ohimennen suoritetaan ja josta vain pikaisesti palataan töihin. Kasvua ja kehitystä ei voi mitenkään nopeuttaa vaan siihen menee aikaa se mikä menee. Turvallinen ja hyvä lapsuus on hyvä perusta aikuisuuteen ja ”yhteiskuntakelpoisuuteen”.

 6. Tuo joustoa perhe- ja työelämään
  ”Tulisi kehittää joustavia työntekomahdollisuuksia, esim. osa-aikaisuutta tai kotoa työskentelyä. On kaikkien etu, että työntekijät voisivat käyttää halutessaan osaamistaan myös perhevapaan aikana.”

Sitaatit poimittu jäsenkyselyn avoimista vastauksista.

 

Jäsenillä on osin ristiriitaisia näkemyksiä perhevapaista. Kiintiöt jakavat mielipiteitä. Naisten työmarkkina-asemaa tulisi kuitenkin vahvistaa.

Perhevapaajärjestelmän tärkein tehtävä on antaa riittävä toimeentulo lapsen hoidon ajaksi, mutta tärkeää on myös turvata paluu perhevapaalta töihin.

Perhevapaiden malli on ihanteellinen, jos se näiden perustehtäviensä lisäksi ottaa joustavasti huomioon erilaiset perhemuodot sekä muuttuvat työnteon tavat. Perhevapaamallin tulisi myös vahvistaa naisten työmarkkina-asemaa.

Näin voi tiivistää Akavan Erityisalojen jäsenten perhevapaatoiveet tuoreen jäsenkyselyn perusteella. Kyselyyn vastasi 1 400 jäsentä, joista pyöreästi 90 prosenttia piti edellä mainittuja ominaisuuksia joko tärkeinä tai erittäin tärkeinä.

Isän rooli jakaa mielipiteitä – valinnanvapaus saa kannatusta

Valtaosa perhevapaakyselyyn vastanneista toivoi isän roolin vahvistamista. 77 prosenttia katsoi tärkeäksi, että perhevapaamalli lisää miesten jäämistä perhevapaille, 66 prosenttia edistäisi perhevapaiden tasaisempaa jakautumista vanhempain kesken ja 60 prosenttia lisäisi isille omiakin perhevapaajaksoja.

Oli myös niitä, jotka eivät pitäneet isän osuuden vahvistamista kovin tärkeänä. Esimerkiksi neljännes vastaajista ei kannattanut isille korvamerkittyjä perhevapaajaksoja.

Entä tulisiko perhevapaamallin edistää naisten nopeampaa paluuta työelämään? Hieman yli puolet (54 prosenttia) koki tämän tärkeäksi, mutta toisaalta reilu kolmannes (35 prosenttia) oli toista mieltä.

Avoimia vastauksia kyselyyn kertyi paljon. Vapaissa kommenteissa korostettiin erityisesti lapsen etua, imetyksen varmistamista ja perheiden mahdollisuutta valita itse. Näitä näkökulmia toivottiin voimalla mukaan perhevapaakeskusteluun – kyse ei ole vain työmarkkina-asiasta, jäsenet korostivat. Kiintiövapaita kritisoitiin, ja ehdotettiin ratkaisuksi esimerkiksi perhekohtaista ”könttäkuukausimallia” tai hoitoseteliä, jotka mahdollistaisivat perheen päätösvallan.

Joustavuutta uudelta perhevapaamallilta toivottiin myös avoimissa kommenteissa. Esille tulivat epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät, lisäksi esimerkiksi apurahalla toimivat ja yrittäjät sekä freelancerit. Monimuotoperheiden asema mainittiin monissa kommenteissa: uudistuksessa tulisi ottaa huomioon sijais- ja adoptioperheiden, yhden vanhemman perheiden ja sateenkaariperheiden tarpeet. Esille tuotiin myös päivähoidon laadun merkitys sekä mahdollisuus hoitaa vanhuksia osana perhevapaajärjestelyjä.

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
3/2017
3/2017
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
3/2017
3/2017
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
3/2017
3/2017
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
Sopimusneuvottelut käyntiin
Sopimusneuvottelut käyntiin
3/2017
3/2017
Sopimusneuvottelut käyntiin
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
3/2017
3/2017
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
3/2017
3/2017
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
Innostu yrittäjyydestä!
Innostu yrittäjyydestä!
Innostu yrittäjyydestä!
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
3/2017
3/2017
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
3/2017
3/2017
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
3/2017
3/2017
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
Vanhemmuus potenssiin 2
Vanhemmuus potenssiin 2
3/2017
3/2017
Vanhemmuus potenssiin 2
Lapsen etu versus ura
Lapsen etu versus ura
3/2017
3/2017
Lapsen etu versus ura
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
3/2017
3/2017
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
3/2017
3/2017
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
3/2017
3/2017
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
3/2017
3/2017
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
Määräaikainen työ - huonompi palkka
Määräaikainen työ - huonompi palkka
3/2017
3/2017
Määräaikainen työ - huonompi palkka
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
3/2017
3/2017
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
3/2017
3/2017
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
3/2017
3/2017
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
3/2017
3/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin
3/2017
3/2017
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi