21.09.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2017

AKAVAN ERITYISALAT:

Kannustavia avauksia budjettiriihessä

Poimimme budjettiriihen keskeiset valopilkut ja haasteet jäsentemme näkökulmasta.

Kiitämme työttömän opiskeluoikeuden ja yrittäjyyden tukemista. Moitimme aktiivimallin jäämistä käyttöön. Koulutuspuolella suunta näyttää nyt kääntyneen, vaikka panostukset ovat pieniä verrattuna tehtyihin leikkauksiin.

Vuoden 2018 talousarvioesitys ja siihen liittyvät hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle tiistaina 19.9.2017. Tämän jälkeen eduskunta käy budjetin lähetekeskustelun. Valtion talousarvio hyväksytään eduskunnan täysistunnossa joulukuussa, kun valtiovarainvaliokunta on antanut mietintönsä esityksestä.

Työttömän opiskeluunTyöttömän opiskeluun ja yritystoimintaan kannustimia

Akavan Erityisalat pitää erinomaisena, että hallitus mahdollistaa työttömyysturvan käytön lyhytkestoiseen opiskeluun ilman TE-toimiston tarveharkintaa. Tämä kannustaa hyödyntämään työttömyysaikaa ja päivittämään osaamista, mikä edistää tutkitusti työllistymistä. Muutos vähentää byrokratiaa ja helpottaa opintojen aloittamista nopeallakin aikataululla. Puoli vuotta voi olla juuri riittävä aika ammattitaidon syventämiseksi.

Akavan Erityisalat kiittää myös, että jatkossa yritystoimintaa voi kokeilla työttömyysturvalla neljä kuukautta. Tämä on merkittävä muutos liiton jäsenten kannalta. Työttömyysturvan menettämisen uhka on ollut suurimpana esteenä oman yritystoiminnan aloittamiselle.

Resurssien suuntaaminen työvoimapolitiikkaan ja erityisesti työttömien henkilökohtaisen palveluun on erittäin tervetullut uutinen.

Ikävä uutinen on se, että hallitus jatkaa työttömän arvoa alentavan ns. aktiivimallin kehittämistä.

OpiskelijatKoulutukseen hyviä pieniä lisäpanostuksia

Akavan Erityisalojen mielestä on askel hyvää suuntaan, että kehysriihen mukaisesti työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta selkeytetään ja laajennetaan ensi vuoden alusta. Tässä tulisi mielestämme edetä niin, että kaikki työnantajan kustantama koulutus olisi työntekijälle verotonta.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kohdistetaan uusi 5 miljoonan euron määräraha. Vaikka panostus jää melko pieneksi, sillä on mielestämme suuri signaalivaikutus: ammattikorkeakoulujen tekemä tki-työ tunnistetaan osaksi tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa ja hallitus on myös valmis tukemaan ammattikorkeakouluja tässä työssä. Kiitämme myös lisäpanostuksia tieteelliseen työhön.

Muuntokoulutuksen saaminen pysyväksi osaksi korkeakoulutettujen täydennyskoulutusvalikoimaa on erittäin tervetullut uutinen. Toivomme, että tekniikan alalta saadut hyvät kokemukset saadaan myös esimerkiksi humanistisilta aloilta valmistuneiden käyttöön.

VerohelpotuksetVerohelpotukset eivät korvaa julkisen sektorin palkanalennusta

Budjettiriihessä tehdyt veroratkaisut ovat pääosin Akavan Erityisalojen verotavoitteiden mukaisia. Näkemyksemme on, että verotuksen kehittämisessä on otettava huomioon paitsi kannustaminen myös julkisen talouden kestävyys.

On hyvä, että palkkaverotusta alennetaan maltillisesti kaikilla tulotasoilla ja että rahoitusta etsitään haittaveroja harkitusti korottamalla.

On oikein, että veronkevennyksellä kompensoidaan kiky-sopimuksen sosiaaliturvamaksujen korotuksia. Tämä ei kuitenkaan riitä korvaamaan kiky-sopimuksen aiheuttamaa palkanalennusta erityisesti julkisen sektorin työntekijöille. Tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa on palkanalennusta korjattava palkankorotuksilla.

On hyvä, että hallitus näkee tarpeen etsiä ratkaisuja haasteisiin, joita digitalisaatio, robotisaatio, jakamistalous, alustatalous ja kansainvälinen verokilpailu asettavat verotukselle.

PerhevapaaPerhevapaauudistus eteni pikaiseen valmisteluun – nyt turvattava kunnon rahoitus

Budjettiriihessä päästiin yksimielisyyteen perhevapaauudistuksen käynnistämisestä ja valmistelun aloittamista yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tämä on jäsenillemme erinomainen uutinen.

Lähtökohdat uudistukselle ovat nyt hyvät, sillä sen keskeisistä tavoitteista vallitsee varsin pitkälle yksimielisyys. Haasteena on kuitenkin rahoitus. On mahdotonta ajatella, että riittävä ja yksimielisesti kannatetut tavoitteet saavuttava uudistus voitaisiin toteuttaa kustannusneutraalisti. Esimerkiksi kannattamamme Akavan perhevapaamalli lisäisi kustannuksia alkuvaiheessa arvion mukaan 20–50 miljoonaa euroa.

KOONNUT: Minna Nieminen, Anna Zibellini, Jaakko Korpisaari, Anna Joutsenniemi
KUVAT: iStock

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
3/2017
3/2017
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
3/2017
3/2017
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
3/2017
3/2017
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
Sopimusneuvottelut käyntiin
Sopimusneuvottelut käyntiin
3/2017
3/2017
Sopimusneuvottelut käyntiin
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
3/2017
3/2017
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
3/2017
3/2017
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
Innostu yrittäjyydestä!
Innostu yrittäjyydestä!
Innostu yrittäjyydestä!
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
3/2017
3/2017
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
3/2017
3/2017
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
3/2017
3/2017
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
Vanhemmuus potenssiin 2
Vanhemmuus potenssiin 2
3/2017
3/2017
Vanhemmuus potenssiin 2
Lapsen etu versus ura
Lapsen etu versus ura
3/2017
3/2017
Lapsen etu versus ura
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
3/2017
3/2017
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
3/2017
3/2017
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
3/2017
3/2017
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
3/2017
3/2017
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
Määräaikainen työ - huonompi palkka
Määräaikainen työ - huonompi palkka
3/2017
3/2017
Määräaikainen työ - huonompi palkka
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
3/2017
3/2017
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
3/2017
3/2017
Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
3/2017
3/2017
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
3/2017
3/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin
3/2017
3/2017
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi