21.09.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti
3/2017

Minna Nieminen

– Moni jäsen ei ehdi kouluttautua työkiireen vuoksi. Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei ajanpuute estä koulutukseen osallistumista, sanoo Akavan Erityisalojen koulutuspoliittinen asiamies Minna Nieminen.


AKAVAN ERITYISALAT:

Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta”

Akavan Erityisalat vaatii työnantajia huolehtimaan kattavammin koko henkilöstön digivalmiuksista. Osaamisen kehittäminen tulee ottaa osaksi digistrategiaa ja huolehtia myös vanhempien työntekijöiden valmiuksista.

Mikä digitalisaatio?

Digitalisaation käsitteellä ei ole vakiintunutta määritelmää. Jäsenkyselyssämme digitalisaatiolla tarkoitettiin digitaalista uusiutumista eli digiteknologian integrointia kaikkeen organisaation toimintaan. Siten digitalisaatio määriteltiin kyselyssä laajemmin kuin esimerkiksi vuoden 2016 Työolobarometrissa, jossa digitalisaation yleistymistä työpaikoilla kartoitettiin sosiaalisen median, pikaviestimien sekä sähköisten työtilojen käytön yleistymisenä työpaikoilla.

 

Jäsentemme digiosaaminen on pääosin hyvää, mutta osa kokee valmiutensa puutteellisiksi. Kokemus on vahvasti sidoksissa ikään. Yli 55-vuotiaista joka kymmenes arvioi digitaitonsa huonoiksi.

Tulos selviää Akavan Erityisalojen koko jäsenistön digivalmiuksia selvittäneestä kyselystä. Liiton jäsenet työskentelevät asiantuntijoina ja esimiehinä mm. kulttuurin, hallinnon ja viestinnän tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Liitto pelkää, että asiantuntijoissakin on ryhmä, joka on putoamassa digikelkasta. Työnantajan on kannettava tässä vastuunsa. Myös työntekijän itsensä tulee olla aktiivinen, mutta päävastuu osaamisen kehittämisestä on työantajalla.

Akavan Erityisalat pitää huolestuttavana, että jäsenistä yli kolmannes (36 prosenttia) ilmoitti, että ei ollut viimeisen vuoden aikana osallistunut työnantajan kustantamaan koulutukseen lainkaan. Saman verran oli niitä, joille koulutuspäiviä kertyi yhdestä kolmeen. Syinä jäsenten koulutusvajeeseen olivat erityisesti ajan puute työtilanteen vuoksi ja työnantajalle aiheutuvat kulut.

– Osa työnantajista laiminlyö selvästi vastuunsa henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Niiden pitäisi nyt toperoitua lisäämällä reippaasti ja suunnitelmallisesti koulutusta ja varmistamalla, että työpaikan esimiehillä ja asiantuntijoilla on myös aikaa osallistua siihen. Osaamisella on merkittävä yhteys koettuun työn hallintaan ja sitä kautta työssä jaksamiseen ja viihtymiseen, sanoo Akavan Erityisalojen koulutuspolitiikasta vastaava asiamies Minna Nieminen.

– Osassa yrityksiä osaamisen kehittäminen tuntuu jäävän mantraksi, joka ei toteudu käytännössä. Lisää suunnitelmallisuutta saataisiin mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien säännöllisellä laadinnalla, toteutuksella ja seurannalla, Nieminen jatkaa.

Pienillä yrityksillä digivaje?

Akavan Erityisalojen julkisen sektorin jäsenet kokivat jäsenkyselyssä digitalisaation koskettavan omaa työtään enemmän kuin jäsenet yrityksissä.

– Tulosta voi selittää se, että julkisen sektorin organisaatiot ovat usein suuria ja kattavasti erilaisten julkisen hallinnon digitalisaatiohankkeiden piirissä. Asiantuntijatehtävissä työskentelevät jäsenemme ovat yleensä itseoikeutetusti näiden hankkeiden keskiössä, arvioi Minna Nieminen.

– Sen sijaan yrityksissä näyttää olevan paitsi digiedelläkävijöitä, myös sellaisia, usein pieniä yrityksiä, jotka tulevat valitettavasti jälkijunassa. Jäseniämme työskentelee paljon juuri PK-yrityksissä, joiden digiosaamisesta on nyt todella syytä kantaa huolta.

Digitalisaatio, graafit

***

Akavan Erityisalojen työmarkkinatutkimus toteutettiin marras-joulukuussa 2016. Jäsenten työehtojen lisäksi selvitettiin tällä kertaa jäsenistön näkemyksiä digitalisaatiosta. Kysely toteutettiin sähköisesti kaikille jäsenille yksityisellä, valtio-, kunta- ja korkeakoulusektorilla.

TEKSTI: Anna Joutsenniemi
KUVA: Uzi Varon

 
Kerro kaverille
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
3/2017
3/2017
Pääkirjoitus: Onnellinen perhevapaa?
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
3/2017
3/2017
Toiminnanjohtajalta: Työelämän tilkkutäkki
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
3/2017
3/2017
Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä
Sopimusneuvottelut käyntiin
Sopimusneuvottelut käyntiin
3/2017
3/2017
Sopimusneuvottelut käyntiin
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
3/2017
3/2017
Kiista valinnanvapaudesta siirsi sote-uudistusta vuodella
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
3/2017
3/2017
Muistathan hyödyntää liiton ura- ja työnhakupalveluja!
Innostu yrittäjyydestä!
Innostu yrittäjyydestä!
Innostu yrittäjyydestä!
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
3/2017
3/2017
Kannustavia avauksia budjettiriihessä
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
3/2017
3/2017
Isien perhevapaasta tultava uusi normi
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
3/2017
3/2017
Jäsenkysely: Perhevapaalta toivotaan turvaa ja joustavuutta
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
3/2017
3/2017
Lapsen etu töyssynä urahaaveille
Vanhemmuus potenssiin 2
Vanhemmuus potenssiin 2
3/2017
3/2017
Vanhemmuus potenssiin 2
Lapsen etu versus ura
Lapsen etu versus ura
3/2017
3/2017
Lapsen etu versus ura
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
3/2017
3/2017
Nuorten syrjäytymiseen puututtava aikaisemmin
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
3/2017
3/2017
Opiskelijat: Työn riittävyys huolestuttaa nuoria
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
3/2017
3/2017
Tarvitsemme monialaista nuorisotyötä
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
3/2017
3/2017
Millainen on ammattijärjestö 2.0?
Määräaikainen työ - huonompi palkka
Määräaikainen työ - huonompi palkka
3/2017
3/2017
Määräaikainen työ - huonompi palkka
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
3/2017
3/2017
6 vinkkiä: Asiantuntija, näin varaudut robotisaatioon
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
3/2017
3/2017
Walk for Jobs - syksyn rennoin rekrytapahtuma
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
3/2017
3/2017
Akavan Erityisalat SuomiAreenassa: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin
3/2017
3/2017
Member+ toi säästöjä lomabudjettiin

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi