07.12.2017
Akavan Erityisalojen verkkolehti

Yhteeveto-lehden toimitus

Akavan Erityisalat
Maistraatinportti 4 A, 6. krs
00240 Helsinki

Päätoimittaja

Joutsenniemi Anna, viestintäpäällikkö
Sisäinen ja ulkoinen viestintä, päätoimittaja
Puhelin 0201 235 349
anna.joutsenniemi(a)akavanerityisalat.fi

Toimittaja

Leppänen Pirjo, markkinointipäällikkö
Puhelin 0201 235 369
pirjo.leppanen(a)akavanerityisalat.fi

Tilavaraukset ja aineiston toimitus

Heininen Mirkka, viestintäassistentti, verkkotoimittaja
Puhelin 0201 235 343
mirkka.heininen(a)akavanerityisalat.fi 

 

Sisältö

Akavan Erityisalat

Maistraatinportti 4 A, 6. krs 00240 Helsinki

P. 0201 235 340

www.akavanerityisalat.fi